ANASAYFA

   

Müzikoloji Bölümü, Genel Müzikoloji ve Etnomüzikoloji alanlarında geniş bir eğitim programı sunmaktadır. Müzikoloji Bölümü ayni zamanda temel müzikoloji bilgisi, müzikolojik araştırma teknikleri, müzik tarihi, müzik analizi ve dünya müzikleri alanlarında detaylı arastirma olanaklarına sahiptir.     

Tamamlayıcı dersler arasında çağdaş ve geleneksel Türk müziği, akustik ve sanat tarihi dersleri bulunur. Derslerin önemli bir bölümü araştırmaya yöneliktir ve çoğu güncel bilgileri kapsamına alir. Düzenli olarak akademisyenlerin ve uzmanların katıldığı seminer ve konferanslar da bölüm tarafından sunulmaktadır.

Etnomüzikoloji programı müzik ve kültür araştırmalarına yönelik bir program olarak geniş bir ders yelpazesi sunar. Dersler sosyal ve kültürel antropoloji, geleneksel Türk müziğinin temelleri ve dünya müzik kültürleri ile ilişkili olarak farklı alanları da kapsamına almaktadır. Metodolojik dersler arasında alan araştırması, transkripsiyon, etnografik film ve video yapımı tekniği yer almaktadır. Bu derslere ek olarak, teorik ve pratik alandaki gelişmeler üzerine tartışmayı amaçlayan seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

Müzikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü çerçevesinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarında da eğitim vermektedir.

Başvuran öğrencilerin geniş bir müzik bilgisine sahip olması ve bölüme girebilmek için teorik ve pratik alanları kapsayan sınavlardan geçmesi gerekmektedir. Üniversite ve Konservatuvar yurtdışı eğitimini desteklemek amacı ile Socrates ve Erasmus programlarına katılmaktadır. Kredili sisteme geçiş süreci ECTS-Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System) ile başlamış durumdadır.